Psykoterapi

Att samtalen sker på distans innebär att du har tillgång till terapirummet oavsett var du befinner dig geografiskt, du behöver endast en mobil eller dator med uppkoppling.

Du kontaktar oss och vi bokar tid för ett första samtal. Du kan inte boka tid själv utan blir kontaktad av oss för första tidsbokningen. När samtalet ska börja skickas en länk till dig. Du loggar in, det är att likna vid att åka till en mottagning. Terapeuten öppnar dörren, släpper in dig digitalt i samtalet. 

Det är bra om du har en lugn miljö, sitter bekvämt och kanske har ett glas vatten, näsdukar och något att anteckna på (papper eller mobil). Det är sådant som ofta finns på mottagningar.

Du vet dina behov, här presenteras några exempel på teman. Kanske känner du igen något.


Läs mer...

Efter avslutad behandling - nu då?

Det finns förluster av andra slag än att någon avlidit. Det är bland annat förlust av planer man haft om framtiden som inte längre är möjlig på grund av komplikationer efter behandling, eller att grundtrygghet och glädje i livet har blivit omkullkastad.

Att du, eller någon nära dig, blivit klar med sin behandling är glädjande. Men för många är det inte detsamma som att hela livet består av glädje. Extrem trötthet, fatigue, är bara ett av många tillstånd som kan förekomma efter avslutad behandling och lägger sig som en tung filt över det mesta. Rädsla inför att bli sjuk igen och möten med grannar/kollegor som ger grattiskramar mitt i din oro kan vara påfrestande. Därutöver är det kanske först efter avslutad behandling som du har tid och psykologisk ork att känna efter vad du varit med om. Du eller din nära kunde ha dött … vad gör det med dig ur ett existentiellt perspektiv? Är dina tankar om livet, din identitet, förändrad? Hur vill och kan du ta dig an framtiden?

Väntesorg

En oro och sorg börjar redan när besked ges om en diagnos där utgången är oviss, den måste inte men kan leda till döden. Cancer och annan allvarlig sjukdom kan leda till döden, men många överlever. Hur blir det för mig eller den som står mig nära? Om ett besked senare ges att sjukdomen inte är botbar och att det endast är lindring och stöd som kan ges fram till döden, då beskrivs det som väntesorg.

Det är en tid av förberedelser där det behövs stöd för att kunna vara i livet utifrån de förutsättningar som finns och samtidigt få hjälp inför slutet. Nu är inte utgången längre oviss, men det är ovisst när personen kommer att dö. En tid som kan ha olika längd och olika innehåll. En tid där många vill ta vara på allt och samtidigt inte ha denna tid alls. Att vara inkastad i en situation som kan kännas omöjlig men ändå måste levas.

När vi möts i väntesorg, behöver vi stanna upp både inför döden och inför livet. Genom att för en stund vara i frågor kring den kommande döden, både i faktafrågor och i känslor, är det sedan viktigt att vara kvar i det som är möjligt av livet. För att orka med de svåra dagarna behövs ett förhållningssätt där även livet ryms. Samtalen handlar om att få stöd i att hantera den vardag som präglas av ovisshet, oro och sorg, men också av glädje, hopp och mening.

För dig som är närstående är det nödvändigt att få eget stöd. Att hitta vägar som kan bära en bit till. Också att hitta balansen mellan att vara närvarande i nuet och att förbereda sig på framtiden. 

Förlust och sorg

Sorg är en naturlig känslomässig reaktion på en svår livssituation, en förlust. Främst går tankarna till förlust av liv, någon har avlidit. Men det gäller även förlust av andra slag såsom planer man haft om framtiden som inte längre är möjlig på grund av komplikationer, eller att grundtrygghet och glädje i livet har blivit omkullkastat.

Sorg är inget man botas från men det behövs stöd för att genomleva den. Det mesta stödet finner de flesta i sin omgivning av familj och vänner, det räcker oftast långt men kan behöva kompletteras med ett professionellt stöd/behandling för att bearbeta delar av sorgen och hantera livssituationen. Man kan likna det vid att sätta handtag på sorgen så att den blir lättare att bära. Det kan ske genom samtalsstöd, som också kan benämnas sorgeterapi. Det är en terapi av ett speciellt slag genom att det handlar om en livshändelse som i sig är en del av livet. Konsekvenserna kan slå hårt och effekterna kan bli likartade som vid depression, utmattningssyndrom och PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom).

I efterlevandestödet uppehåller vi oss både i förlusten och i nyorientering till ett liv där nya roller och identiteter växer fram. Vi kan mötas individuellt i samtal och också med flera familjemedlemmar/närstående tillsammans.


PSYKOTERAPI PÅ DISTANS

Kontakta oss

  • Boka samtal: Fyll i formuläret nedan, terapeuten kontaktar dig inom någon dag och ni bokar tid för ett första samtal.
  • Kontaktväg för konfident: För dig som har ett pågående stöd, logga in i samtalsrum.
  • Fråga om föreläsning: Kontakta oss så tar vi gemensamt fram ett alternativ som passar er.

Vi använder Journalsystemet CTNotes för hantering av dina uppgifter, läs mer på ctnotes.com

Namn E-post Telefon Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in